contributie
CONTRIBUTIE

Iedereen kan dansen bij ODIN '92

Voor vragen over het lidmaatschap of het doorgeven van een adreswijziging kunt u mailen naar ledenadministratie@odin92.nl.

Voor het seizoen 2023/2024 is de contributie als volgt.

Inschrijfgeld 
Leden t/m 15 jaar: €3,40
Leden 16 jaar e.o.: €3,70

Contributie per maand (per lesuur van 60 minuten)

Jazz recreatie:
Leden t/m 15 jaar: €12,85
Leden 16 jaar e.o.: €14,45
1,5 uur t/m 15 jaar: €19,25
1,5 uur 16 jaar e.o.: €21,65

Jazz selectie*:
1 uur, D t/m 9: €12,85
1,25 uur, D t/m 13: €16,05
1,5 uur t/m 15 jaar: €19,25
1,5 uur, 16 jaar e.o.: €21,65


* Bij ODIN ’92 is het selectielid verplicht om het héle seizoen in de selectie te dansen. Zij zijn daarom ook voor het hele seizoen verplicht tot het betalen van contributie (bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van het bestuur, kunnen hier een uitzondering op mogelijk maken). Als je volgend jaar niet meer in een selectie wilt dansen moet de afmelding daarom voor 1 juli door de ledenadministratie ontvangen zijn.

Techniekles:
Leden t/m 15 jaar: €6,40
Leden 16 jaar e.o.: €7,20

Dancepower:
Leden t/m 15 jaar: €12,85
Leden 16 jaar e.o.: €14,45

Gym:
Leden 16 jaar e.o.: €13,10

Neemt men deel aan twee sportonderdelen, dan betaalt men ook van beide de desbetreffende contributie.

Wijze van betalen 
De contributie kan uitsluitend betaald worden door onze vereniging te machtigen. De contributie zal bij vooruitbetaling automatisch van de rekening worden afgeschreven.

Bondscontributie
De bondscontributie wordt per kwartaal (januari, april, juli en oktober) geïnd. De bedragen voor 2024 zijn:
Leden t/m 15 jaar: €6,90 per kwartaal
Leden van 16 jaar e.o.: €8,50 per kwartaal

Regelingen voor de minima
De gemeente Almelo kent een vergoeding voor contributiekosten. Voor meer informatie kun je kijken op www.jeugdfondsalmelo.nl of mail naar jeugdfonds@jeugdfondsalmelo.nl.
Via ‘Almelo Doe(t) mee’ is er ook voor mensen vanaf 18 jaar met een kleine beurs de mogelijkheid om te dansen bij ODIN ’92. Voor meer informatie hierover, zie www.almelodoetmee.nl of neem contact op via 0546-541222.