jazz_recreatie
OPZEGGEN

We vinden het jammer als je ons verlaat

Uiteraard hopen we dat iedereen met veel plezier bij ons sport. Wil je toch het lidmaatschap opzeggen? Dit kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail (ledenadministratie@odin92.nl) bij de ledenadministratie.

De opzegtermijn bedraagt 1 maand. De termijn gaat in op de laatste dag van de maand waarin wordt opgezegd.

Voorbeeld:
Wanneer je wilt opzeggen op 16 oktober dan gaat de opzegtermijn van één maand in op 31 
oktober. Je betaalt dan dus nog contributie voor de maand oktober én november.