jazz_recreatie
OPZEGGEN

We vinden het jammer als je ons verlaat

Uiteraard hopen we dat iedereen met veel plezier bij ons sport. Wil je toch het lidmaatschap opzeggen? Dit kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail (ledenadministratie@odin92.nl) bij de ledenadministratie.

De opzegtermijn bedraagt 1 maand. De termijn gaat in op de laatste dag van de maand waarin wordt opgezegd.

Voorbeeld:
Wanneer je wilt opzeggen op 16 oktober dan gaat de opzegtermijn van één maand in op 31 
oktober. Je betaalt dan dus nog contributie voor de maand oktober én november.

Selectieleden
Bij ODIN ’92 is een selectielid verplicht om het héle seizoen in de selectie te dansen. Zij zijn daarom ook voor het hele seizoen verplicht tot het betalen van contributie (bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van het bestuur, kunnen hier een uitzondering op mogelijk maken). Als je volgend jaar niet meer in een selectie wilt dansen moet de afmelding daarom voor 1 juli door de ledenadministratie ontvangen zijn.