damesgym
HUISREGELS

HUISREGELS

Om de lessen zo rustig en veilig mogelijk te laten verlopen zouden we het fijn vinden dat jullie rekening houden met de volgende punten:

 • Veel informatie sturen wij per e-mail. We gaan ervan uit dat de contactgegevens die op het inschrijfformulier zijn ingevuld de juiste zijn. Ook informatie op een ander e-mailadres ontvangen? Geef het extra adres dan door aan de leidster.
 • Wijzigingen in contactgegevens graag doorgeven aan de leidster en aan de ledenadministratie (ledenadministratie@odin92.nl).
 • Om het zo overzichtelijk mogelijk te houden tijdens de les is het de bedoeling dat ouders niet bij de les aanwezig zijn.
 • Bij sommige lessen mogen ouders de laatste vijf minuten nog even komen kijken. De leidster zal dan de deur open doen. Houd er dan wel rekening mee dat de les nog bezig is. Wanneer de zaaldeur gesloten is, is het dus niet de bedoeling dat ouders in de zaal komen kijken. De leidster zal dit aangeven.
 • Ouders van nieuwe kinderen mogen de eerste les (of bij de jongste leden in overleg de eerste twee lessen) blijven kijken, zodat het kind rustig kan wennen.
 • Leden van het volgende lesuur wachten rustig in de kleedkamer/gang totdat zij aan de beurt zijn (tenzij anders afgesproken met de leidster).
 • Bij lange lessen en bij warm weer mag er in overleg met de leidster een flesje water meegenomen worden. Ander drinken moet in de kleedkamer/gang blijven. Eten is tijdens de lessen niet toegestaan (m.u.v. traktaties).
 • Om te voorkomen dat we met teveel leden in de zaal staan zullen we maximaal 25 leden per lesuur toelaten (bij de kleuters is 20 het maximum). Als een uur vol is, is er vaak nog een lesuur op een andere dag voor dezelfde leeftijdsgroep. Wanneer er nergens plek is zullen we met een wachtlijst werken.
 • Willen jullie ervoor zorgen dat sieraden zoveel mogelijk af zijn? Zeker geen hangende oorbellen of kettingen, i.v.m. het gevaar van blijven haken. Lange haren graag even vastmaken en geen kauwgom in de mond.
 • Als je een keer niet kunt komen is het niet nodig om af te melden (maar het mag natuurlijk wel). Als je langere tijd niet komt, vinden we het wel prettig om dat te weten. Afmelden kan per mail, app, sms of telefoon.
 • Mochten er bijzonderheden zijn omtrent de gezondheid of het gedrag van een lid, zou je ons daar dan van op de hoogte willen stellen?
 • Tijdens de les dragen alle leden sportkleding, bij voorkeur de verenigingskleding. Kinderen die dansen in groep 0/1/2 hoeven nog geen verenigingskleding aan te schaffen. Vanaf dansgroep 2/3 is dit wel nodig. Tijdens optredens en wedstrijden is de verenigingskleding verplicht. Meer informatie hierover staat op de website.
 • Jazzdans is een demonstratiesport. Wij proberen daarom voor elke groep elk seizoen een of meerdere optredens en wedstrijden te organiseren. Wij gaan er daarbij vanuit dat alle leden meedoen. Mocht een lid niet mee kunnen doen, willen jullie dat dan op tijd aangeven? Houd onze website in de gaten om op de hoogte te blijven van alle activiteiten.
 • Wij hopen het natuurlijk niet, maar willen jullie het ook even aan de leiding doorgeven als je wilt stoppen met jazzdans? De officiële afmelding moet schriftelijk of per e-mail (met een opzegtermijn van een maand) bij de ledenadministratie via ledenadministratie@odin92.nl
 • Als een lid naar de les wordt gebracht, willen jullie dan even controleren of de les doorgaat? Als de les vanwege bijv. ziekte niet door kan gaan en we hebben niet iedereen kunnen bereiken, dan hangt er een briefje op de deur van de zaal.