Het bestuur zoekt versterking

  • 1 april 2017

Om onze mooie vereniging goed draaiende te houden zijn wij op zoek naar mensen die met enthousiasme mee willen werken en denken binnen onze vereniging. We hopen dat er ouders van leden zijn die met ons in gesprek willen gaan over de mogelijkheden voor een bestuursfunctie.

Wat doet het bestuur:

  • Het bestuur zet lijnen uit en neemt beleidsmatige beslissingen om ervoor te zorgen dat de vereniging goed draait.
  • ODIN vindt het belangrijk om gebruik te maken van de potentie van haar leden en leiding. Het bestuur stimuleert het volgen van opleidingen en bijscholingen, zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen.
  • Een belangrijke taak van het bestuur is het financieel gezond houden van de vereniging.
- Het bestuur zorgt er samen met de leiding voor dat ODIN zichtbaar is in Almelo, zodat potentiële nieuwe leden de vereniging weten te vinden.
  • Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar om bovengenoemde zaken te bespreken.

Wij zijn op zoek naar:

  • mensen die zich betrokken voelen bij de vereniging en hier graag een bijdrage aan leveren.
  • mensen die op beleidsniveau mee kunnen en willen denken.
  • mensen die enthousiast zijn om ODIN te promoten, via social media, kranten en lokale activiteiten.

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Heb je zin om mee te denken en werken binnen onze mooie vereniging? Wil je met ons in gesprek om te bespreken wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Diana van der Hoorn (voorzitter) via e-mail: voorzitter@odin92.nl