Nieuwe les voor kinderen vanaf 3 jaar

  • 13 juli 2018

In het nieuwe seizoen starten we met een nieuwe les. Elke woensdagmiddag van 16.00-17.00uur mogen kinderen van drie jaar of die in groep 1 zitten komen dansen in de danszaal van de IISPA. Tijdens de les werken we o.a. aan fantasie, beleving, muzikaliteit, basisvormen van bewegen en we starten met de eerste danspasjes. De eerste les is op woensdag 5 september. We stellen het op prijs als u uw zoon of dochter vooraf aanmeldt via jolise@odin92.nl.

Is uw kind nog iets jonger, nog niet toe aan het zelfstandig volgen van een les of vindt u het gezellig om samen te dansen? Volgend seizoen organiseren we ook weer blokken ouder-peuterdans voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Deze lessen vinden plaats op woensdagochtend. De data hiervoor worden bekend gemaakt via onze site en Facebook.